Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5-8.

Intézményvezető:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com
Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Képek

009 014 017 kep_7

Felső tagozatos tanulóink részére február 15-én rendeztük meg táncos mulatságunkat. A rendezvény lebonyolításában iskolánk Diákönkormányzata és 7. évfolyamos tanulóink segédkeztek. A zenét Matirkó Zoltán 8.b osztályos tanuló szolgáltatta. Köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak segítségét!

Iskolánk is részt vett azon a kegyeleti megemlékezésen, amelyen a doni katasztrófa 76. évfordulójára emlékeztek a megjelentek.

 

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: 1943 januárjában a lehetetlen feladattal megbízott 2. magyar hadsereg honvédeinek ezrei vesztették életüket az ellenséggel vívott harcokban vagy a -40 fokos orosz télben. Előttük – a hősi halált halt, eltűnt, fogságba esett, megsebesült vagy esetleg szerencsésen megmenekült honvédek emléke előtt – rótták le tiszteletüket mindazok, akik február 15-én ellátogattak városunk I. és II. világháború áldozatainak emelt emlékművéhez.

A nagykállói köztemetőben tartott kegyeleti megemlékezés része volt annak az országos megemlékezés sorozatnak, amely a Don-kanyar hőseinek tiszteletére szerveződött. Sorrendben ez a hetedik olyan emlékmenet, amelyet a Honvédsuli Kadét Programja rendez. A menettáv két szakaszban összesen 200 km – utalva a frontvonal hosszára –, amit a résztvevők nyolc nap alatt, naponta legalább 25 km-es szakaszokban teljesítenek. A zarándokok az első 100 km-t már január második felében maguk mögött hagyták, most pedig a vállalás második szakaszát valósították meg úgy, hogy a menet során érintett települések világháborús emlékhelyeinél koszorút helyeztek el. Nem történt ez máshogy Nagykállóban sem, ahol a korabeli egyenruhákba öltözött zarándokok érkezése után Juhász Zoltán polgármester köszöntötte a menetet és méltatta a hősöket, majd iskolánk tanulója, Szabó Noémi szavalattal emlékezett az elesett katonákra, végül pedig Trella Tibor görögkatolikus lelkész mondott imát az elesett honvédekért. A koszorúzást követően a kadétok díszlövést adtak le, ezzel is tisztelegve a hősök emléke előtt.

A megemlékezés után diákjaink egy rögtönzött történelemórán is részt vehettek, ahol az események rövid ismertetésén túl korabeli fegyvereket is kézbe vehettek.

2019. február 15-én, pénteken intézményünk 16 tanulója vett részt a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban megrendezett Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján Szerencsiné Major Ágnes és Csányi Ákos pedagógusok kíséretében. Az eredményekről később fogunk értesítést kapni.

A decemberben megrendezett iskolai forduló után 2019. február 13- án Újfehértón vettünk részt a Szép Magyar Beszéd elnevezésű Kazinczy Ferenc nevével jelzett hangos olvasási verseny területi fordulóján. Intézményünket négy tanuló képviselte. A diákok két korcsoportban versenyeztek. Szép kiejtésükről  háromtagú, magyar nyelv és irodalmat tanító pedagógusokból álló szakmai zsűri előtt tettek bizonyságot. A versenyzők egy-egy szabadon választott, 20-21. századi szerzőktől való leíró szöveg bemutató felolvasásával kezdték meg a megmérettetést. Majd korcsoportonként egy kötelező-számukra ismeretlen- szöveg olvasására készülhettek fel. Az 5-6. évfolyamos versenyzők egy, a népünk történelméből vett történetet mutathattak be kifejező olvasással. A 7-8. évfolyam tanulóinak szánt szöveganyag arra hívta fel az olvasók és a hallgatók figyelmét, hogy az anyanyelvünk ismerete, használata és ápolása jellemformáló erővel bír. A verseny kritériuma a kifejező, élőszóhoz közeli hangsúlyozó olvasás, a szövegek élményszerű, hibátlan bemutatása, hogy a legfontosabbakat említsem. Tanítványaink lelkiismeretes felkészülését a díjazás igazolta.

Eredményeink:

5-6. évfolyamos korcsoportban:

I.helyezett: Molnár Viktória 6.b (felkészítette: Kissné Nagy Mária)

7-8. évfolyamos korcsoportban:

I.helyezett: Kiss Virág 7.a (felkészítette: Ráczné Gönczi Julianna)

II.helyezett: Fazekas Dóra 7.c (felkészítette: Csányiné Vass Ildikó)

Kiss Virág 7.a osztályos diákunk ezzel az eredménnyel tovább indulhat Kisújszállásra, a verseny regionális fordulójára. Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulóink eredményéhez szívből gratulálunk, a továbbiakban hasonló sikeres megmérettetéseket kívánunk!

A magyar nyelv és irodalom munkaközösség nevében: Csányiné Vass Ildikó- szaktanár

2019. február 08-án Nagy Evelin iskolarendőrünk előadást tartott a hetedik évfolyamos diákjainknak a biztonságos internetezésről. Az internet ma már behálózza életünket. Nélküle sokkal bonyolultabb lenne megismerni a világot, nehezebb lenne kapcsolatot tartani a barátokkal. Tudnunk kell, hogy az internet veszélyes is lehet. A hálózaton olyan emberek is fent vannak, akik más emberek, főleg gyerekek jóhiszeműségét, ártatlan kíváncsiságát használják ki. A fórum- és chatszobák világában bárki bárkinek kiadhatja magát. Videókat tekintettünk meg arról, hogy nem kell mindent kiposztolni és az internetes zaklatásból is van kiút. Elhangzott, hogy mit tehetünk annak elkerülésére, hogy adathalászok áldozataivá váljunk, milyen biztonsági beállításokat használjunk. Zárásként elhangzott, hogy nem csak a virtuális világban lehet létezni, hanem valódi életet kell élni!

Köszönjük a gondolatébresztő előadást!

Az EFOP-3.3.6-17 számú, Természettudományos élményprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázat keretében természettudományos élményközpont jött létre Nyíregyházán.

A központ létesítésének és működtetésének célja, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek oktatásának hatékonyságát. A projekt keretében egyetemi oktatók és pedagógiai szakértők közreműködésével olyan kreatív, korszerű, kísérletközpontú, rugalmas oktatási programcsomagok kerültek kidolgozásra matematika, fizika, kémia és biológia tantárgyakból, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez. A program két éven át tart és kétheti rendszerességgel 90 perces foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.

2019. február 6-án 30 felsős tanulónk vehetett részt az első élményórán. Megismerkedtek a szaktantermekkel, balesetvédelmi oktatáson vettek részt. Elkezdődött a kísérletezés, a szabad szemmel nem látható világ megismerése, a játékos, kreatív feladatok megoldása. Érdeklődéssel várjuk a további foglalkozásokat!

Sima Tamás Richárd pedagógus hirdetett rajzversenyt felső tagozatos tanulóink körében az advent jegyében. A nagy érdeklődésre való tekintettel a téli szünet is rendelkezésükre állt a diákoknak, hogy befejezhessék rajzaikat. Nehéz volt a zsűri döntése, ugyanis szebbnél-szebb alkotások születtek. Ezt bizonyítják a döntetlen eredmények is. A díjazottak oklevél- és tárgyjutalomban részesültek.

Helyezések:

5-6. évfolyam:

I.helyezett: Kiss Eszter 6.a

II.helyezett: Somogyi Viktória 6.a, Vonza Tímea Emma 6.a

III.helyezett: Osikóczki Panna 6.b

 

7-8. évfolyam:

I.helyezett: Tóth Bianka 7.c

II.helyezett: Erdei Nóra és Fazekas Noémi 7.c osztályos tanulók közös rajza;

Györkös Lilla Renáta 7.a egyéni rajzzal

III.helyezett: Váradi Annamária Ramóna 7.c

Iskolánkban az év utolsó tanítási napján, december 21-én került sor az adventi koszorú 4. gyertyájának meggyújtására. A 4. osztályos gyerekek nagy szeretettel készülődtek, s adták elő műsorukat.

A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet a várakozás ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet.

„Odakint szép csendben havazik, kifehérül a táj,
Csillog a fénye, szinte világít, ez maga a báj.
Eljött az ideje, kicsi láng ég, nézem: ez bűbáj.

Letelik az utolsó hét, a negyedik gyertya is lobog,
Boldog beteljesüléstől, örömtől velem… föld is forog.
És már bizony ez az utolsó kis gyertya,
Idevezetett hozzánk Jézusunk útja.”

Békés Boldog Karácsonyt Kívánunk Mindenkinek!

Vislóczki Judit

Karácsony ünnepére készülve 2018. december 20-án iskolánk másodikos és harmadikos református tanulóival meglátogattuk a helyi Idősek Otthona lakóit. Versekkel és énekekkel idéztük fel azt az éjszakát, amikor megszületett a Megváltó Betlehemben. Örömmel és könnyes szemmel, énekeltük közösen a karácsonyi énekeket és imádkoztunk azért, hogy mindenki családi körben tölthesse az ünnepet.

Bereczkiné Pápai Margit

Anyanyelvünk ápolásáért, nyelvi kincseink, tudásunk őrzése céljából hirdettük és rendeztük meg ebben a tanévben is iskolánkban- immár ötödik alkalommal- a helyesírási versenyt.

Számos növendékünk mérette meg helyesíró tudását 2018. december 12-én. Gazdag létszámmal, mégis családias légkörben írták meg a gyerekek  a számos nyelvi problémát felvető feladatlapot. Találkozhattak nevek betűrendbe sorolásával, szótagolással, szavak elválasztásával, „TOTÓzhattak, hogy rövid vagy hosszú betűk kerüljenek a szavakba. Nehéz vagy ritkán használt tulajdonneveket igyekeztek helyesen leírni, valamint hibás szöveget is állt módjukban javítani. A feladatlapokat a tanulók jeligével látták el, így számunkra-a javító szaktanárok számára- is titok volt javítás közben, hogy ki is a „Mackóka 11” vagy akár az „ébenfa”. Diákjaink munkáját évfolyamonként értékeltük és díjaztuk:

5. évfolyam:

I. helyezett: Trella Eszter 5.c

I. helyezett: Mitró Anna 5.c

II. helyezett: Szabó Lili 5.b

III. helyezett: Éberhardt-Tar Csenge Tünde 5.c

6. évfolyam:

I. helyezett: Osikóczki Nándor 6.b

II. helyezett: Kiss Eszter 6.a

II. helyezett: Mészáros Jázmin 6.a

III. helyezett: Szedlár Dóra Boglárka 6.a

7. évfolyam:

I. helyezett: Fazekas Dóra 7.c

II. helyezett: Pataki Asztrik 7.b

III. helyezett: Erdei Emese 7.a

8. évfolyam:

I. helyezett: Bodnár Dorina 8.b

Minden versenyzőnknek megköszönjük a felkészülést, az együtt töltött időt, gratulálunk munkájukhoz és kívánjuk, hogy a jövőben is így váljanak anyanyelvünk méltó őrzőivé.

Munkaközösségünk nevében: Csányiné Vass Ildikó

versenyszervező