Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5-8.

Intézményvezető:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com
Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ


Képek

009 014 017 kep_7

A 2018/2019-es tanév helyi rendje:

 • Alakuló értekezlet: 2018. augusztus 24.
 • Tanévnyitó értekezlet: 2018. augusztus 31.
 • Az előző tanév záró eseménye, az osztályozó és javítóvizsgák időpontja 2018. augusztus 27-29.
 • Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. szeptember 3. (hétfő) 9 óra
 • Az első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő)
 • Az utolsó tanítási nap: június 14. (péntek)
 • A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
 • A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig 2019. február 1-ig értesítjük a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
 • Félévzáró értekezlet az első félév pedagógiai munkájának elemzésére, értékelésére, hatékonyságának vizsgálatára: 2019. február 7. (csütörtök)
 • Felmérő dolgozatot a készség tantárgyak kivételével a tanév elején az ismétlést követően: 2018. október 5-ig (péntek)
 • Őszi szünet: 2018. október 29-től november 02-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).
 • Téli szünet: 2018. december 24. – 2019. január 02. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
 • Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól április 23-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda).
 • A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén –gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
 • A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ennek megfelelően 2018. október 13. és november 10. (szombat) munkanap.
 • Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
 • A 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2019. május 29-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – a művészeti és a testnevelés órák kivételével – számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
 • A Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.
 • Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2019. május 15-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
 • A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2018. október 12-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 26-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2018. november 30- ig kell elvégezniük.
 • Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).
 • Felmérő dolgozatot a készség tantárgyak kivételével év végén az összefoglalást követően: 2019. június 5-ig (hétfő)
 • Ballagás: 2019. június 14. (péntek)
 • Tanévzáró értekezlet a második félév pedagógiai munkájának elemzésére, értékelésére, hatékonyságának vizsgálatára: 2019. június 27. (csütörtök)
 • A nyári táborozások időtartama: 2019. június 17. – 2019. augusztus 19.
 • A 2018/2019-es tanév vezetői ellenőrzés tervezete: 1. számú melléklet szerint
 • A délutáni egyéb foglalkozások, szakkörök rendje a 2018/2019. tanévre: 2. számú melléklet
 • A környezeti nevelési programja a 2018/2019. tanévre: 3. számú melléklet
 • Az iskola egészségnevelési programja a 2018/2019. tanévre: 4. számú melléklet
 • A témahét tervezete: 5. számú melléklet
 • A háromhetet meghaladó iskolai projektek (6. számú melléklet):
 • Adventtől karácsonyig
 • Húsvét projekt
 • Az iskola nagyobb közösségét érintő események naptára: 7. számú melléklet
 • Versenynaptár a 2018/2019. tanévre: 8. számú melléklet
 • A tanulók orvosi vizsgálatainak időpontja: hétfői és pénteki tanítási napokon
 • A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
 • 1 nap Vidám tanévkezdés (2018. szeptember 14.)
 • 1 nap pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap (2018. november)
 • 2 nap pedagógus továbbképzés (2018. december, 2019. március)
 • 1 nap Gyermeknap (2019. május 24. )
 • 1 nap Témanap

Kötelező emléknapok:

 • Aradi vértanúk emléknapja: 2018. október 06. – történelem óra keretében
 • 2018. október 23. – a városi ünnepség keretében az iskola teljes közössége
 • Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: 2019. február 25. – történelem óra keretében
 • 2019. március 15. –  a városi ünnepség keretében az iskola teljes közössége
 • Holokauszt áldozatainak emléknapja: 2019. április 15-18.  – történelem óra keretében
 • A nemzeti összetartozás napja: 2019. június 4. – történelem óra keretében

Szülői értekezletek, találkozások:

 1. szeptember 4-8. – az 1-4. évfolyam osztályaiban
 2. szeptember 11-15. – az 5-8. évfolyam osztályaiban
 3. 2018 novemberében a 8. évfolyam – továbbtanulás, pályaválasztás témában
 4. december első hete szöveges értékelés 1-8. évfolyamon
 5. 2018 decemberében az 5-8. évfolyamok
 6. 2019 januárjában az 1-4. évfolyamok
 7. március első hete szöveges értékelés 1- 8. évfolyamon
 8. 2019 áprilisában az 5-7. évfolyamok
 9. 2019 májusában az 1-4. évfolyamok
 10. június első hete szöveges értékelés 1-8. évfolyamon

A további szülői találkozásokra lehetőséget teremtve:

– hetente egy fogadó órát tart az intézmény minden pedagógusa egyénileg meghirdetett időpontban,

– valamint havonta a hónap első hétfőjén 16-17 óra között az iskola minden pedagógusa egy időben várja fogadóórán az érdeklődő szülőket.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap tervezett időpontja: 2019. március