Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5-8.

Intézményvezető:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com
Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Képek

009 014 017 kep_7

Hírek

Az iskolával kapcsolatos legfrissebb hírek

Kósa Anita, a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon és Roma Szakkollégium külsős munkatársa tartott iskolánk 8. évfolyamos tanulóinak esélyórát, melynek témája a tolerancia és egymás elfogadása volt.

A Nagykállói Általános Iskola évek óta szerepel a Bozsik Intézményi programban. Minden tanévben több sportcsoporttal nevezünk. Az idei tanévben is mind a 4 korcsoportban neveztünk sportcsoportokat. Az MLSZ – OTP Bank Bozsik-program nem bajnokságokat, hanem fesztiválokat szervez a gyerekeknek, hiszen a program legfontosabb célja a labdarúgás megszerettetése. A versenyek céljai, hogy minél több gyerekkel megismertetjük és megszerettetjük a labdarúgást, ezért ez amatőr szintű. Így a versenyeken nem hirdetünk győzteseket és veszteseket, hanem hagyunk minden gyereket pályára lépni, képességeitől függetlenül. A Bozsik program keretében minden korcsoportban rendezünk téli tornákat is.

A téli szünet után, 2019 januárjában és február hónapban került megrendezésre mindkét téli torna. Az I., II., III. korcsoport részére a Nagykállói Sportcsarnokban szervezte meg a területi koordinátor, Kovács József a torna lebonyolítását. A IV. korcsoportos fiúkkal Balkányba utaztunk, ahol a Szabolcs Vezér Általános Iskola adott lehetőséget a tornák megrendezésére.

A programban a Nagykállói Általános Iskolán kívül a környező települések iskolái vesznek részt: Napkor, Biri, Balkány, Újfehértó intézményeinek korosztályos gyerekei.

A tornák jó hangulatban zajlottak, a gyerekek élvezték a mérkőzéseket és az egymás elleni játékot. Célunk az egészséges életmódra nevelés elősegítése, a Fair Play szellemiség és magatartásforma népszerűsítése, érvényre juttatása. Öröm volt látni, hogy a tanulóink a kicsiktől a nagyokig szeretnek mozogni, játszani és tudnak sportszerűek lenni.

 Rákóné Borsy Éva és Kovács József testnevelők

A téltemetés régi népszokását elevenítettük fel az alsó tagozatos gyerekekkel február utolsó napján. Zajkeltő eszközökkel és a kiszebábbal vonultunk az udvarra. A közösen elkészített kiszebáb zsebébe gondűző cédulákat raktunk. A papírdarabokra ráírták, ki milyen rossz álomtól, betegségtől, félelemtől szeretne megszabadulni. A babona szerint ezek elégetése megszabadítja az embereket mindenféle bajtól. A kiszebáb elégéséig tavaszköszöntő versekkel, énekekkel hívogattuk a jó időt, ami szerencsénkre eljött.

Hagyományainkat folytatva február 22-én rendeztük meg farsangi télbúcsúztató rendezvényünket. A tanító nénik boszorkány tánca megalapozta a délután fergeteges hangulatát. Az alsó tagozat tanulói ötletesebbnél-ötletesebb jelmezekbe öltöztek a szüleik segítségével, nem könnyű feladat elé állítva ezáltal a zsűrit. A 2.c osztályosok smile tánca és a 4.b osztályos tanulók „macska-egér harca” dicséri a felkészítő tanító nénik összehangolt munkáját.

Köszönjük szépen a szülőknek az együttműködést, a támogatást, hogy ezen a délutánon a gyerekeknek közösen örömteli élményt nyújthattunk.

Díjazottjaink:

1. évfolyam
Egyéni:
I. Miklós Lilla Rózsa 1.a
II. Sándor Lotti 1.a
II. Madár Dávid 1.a
III. Bíró Nóra 1.a

2. évfolyam
Egyéni:
I. Tóth Fruzsina 2.b, Kakuk Nelli 2.b
II. Fejes Levente 2.a
III. Kiss Zsuzsanna 2.b, Kovács Kincső Kiara 2.b

3. évfolyam
Egyéni:
I. Kozma Ágota 3.c
II. Gáll Hanna 3.c, Buczkó Tamás 3.a
III. Krausz Nóra 3.c, Tóth Áron 3.a

4. évfolyam
Egyéni:
I. Macsu Kitti 4.c
II. Gurzó Luca 4.a, Kékesi Amanda 4.c
III. Vad Mirella 4.d

Csoportos:
I. Kovács Petra 3.c – Szalmás Eszter 3.c – Tóth Luca 3.c – Kovács Anett
II. Rózsa Eszter Fruzsina 2.b – Rózsa Zoltán, Szamosszegi Máté 2.b – Szabó Péter 2.b
III. Fejes István 2.c – Kocsán Alexandra 2.c

 

Gratulálunk a díjazott gyerekeknek és szüleiknek!

2019. február 20-án diákjaink 2. alkalommal vettek részt természettudományos élményórákon. Tanulóink ismét felejthetetlen élményekkel tértek haza.

Felső tagozatos tanulóink részére február 15-én rendeztük meg táncos mulatságunkat. A rendezvény lebonyolításában iskolánk Diákönkormányzata és 7. évfolyamos tanulóink segédkeztek. A zenét Matirkó Zoltán 8.b osztályos tanuló szolgáltatta. Köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak segítségét!

Iskolánk is részt vett azon a kegyeleti megemlékezésen, amelyen a doni katasztrófa 76. évfordulójára emlékeztek a megjelentek.

 

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: 1943 januárjában a lehetetlen feladattal megbízott 2. magyar hadsereg honvédeinek ezrei vesztették életüket az ellenséggel vívott harcokban vagy a -40 fokos orosz télben. Előttük – a hősi halált halt, eltűnt, fogságba esett, megsebesült vagy esetleg szerencsésen megmenekült honvédek emléke előtt – rótták le tiszteletüket mindazok, akik február 15-én ellátogattak városunk I. és II. világháború áldozatainak emelt emlékművéhez.

A nagykállói köztemetőben tartott kegyeleti megemlékezés része volt annak az országos megemlékezés sorozatnak, amely a Don-kanyar hőseinek tiszteletére szerveződött. Sorrendben ez a hetedik olyan emlékmenet, amelyet a Honvédsuli Kadét Programja rendez. A menettáv két szakaszban összesen 200 km – utalva a frontvonal hosszára –, amit a résztvevők nyolc nap alatt, naponta legalább 25 km-es szakaszokban teljesítenek. A zarándokok az első 100 km-t már január második felében maguk mögött hagyták, most pedig a vállalás második szakaszát valósították meg úgy, hogy a menet során érintett települések világháborús emlékhelyeinél koszorút helyeztek el. Nem történt ez máshogy Nagykállóban sem, ahol a korabeli egyenruhákba öltözött zarándokok érkezése után Juhász Zoltán polgármester köszöntötte a menetet és méltatta a hősöket, majd iskolánk tanulója, Szabó Noémi szavalattal emlékezett az elesett katonákra, végül pedig Trella Tibor görögkatolikus lelkész mondott imát az elesett honvédekért. A koszorúzást követően a kadétok díszlövést adtak le, ezzel is tisztelegve a hősök emléke előtt.

A megemlékezés után diákjaink egy rögtönzött történelemórán is részt vehettek, ahol az események rövid ismertetésén túl korabeli fegyvereket is kézbe vehettek.

2019. február 08-án Nagy Evelin iskolarendőrünk előadást tartott a hetedik évfolyamos diákjainknak a biztonságos internetezésről. Az internet ma már behálózza életünket. Nélküle sokkal bonyolultabb lenne megismerni a világot, nehezebb lenne kapcsolatot tartani a barátokkal. Tudnunk kell, hogy az internet veszélyes is lehet. A hálózaton olyan emberek is fent vannak, akik más emberek, főleg gyerekek jóhiszeműségét, ártatlan kíváncsiságát használják ki. A fórum- és chatszobák világában bárki bárkinek kiadhatja magát. Videókat tekintettünk meg arról, hogy nem kell mindent kiposztolni és az internetes zaklatásból is van kiút. Elhangzott, hogy mit tehetünk annak elkerülésére, hogy adathalászok áldozataivá váljunk, milyen biztonsági beállításokat használjunk. Zárásként elhangzott, hogy nem csak a virtuális világban lehet létezni, hanem valódi életet kell élni!

Köszönjük a gondolatébresztő előadást!

Az EFOP-3.3.6-17 számú, Természettudományos élményprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázat keretében természettudományos élményközpont jött létre Nyíregyházán.

A központ létesítésének és működtetésének célja, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek oktatásának hatékonyságát. A projekt keretében egyetemi oktatók és pedagógiai szakértők közreműködésével olyan kreatív, korszerű, kísérletközpontú, rugalmas oktatási programcsomagok kerültek kidolgozásra matematika, fizika, kémia és biológia tantárgyakból, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez. A program két éven át tart és kétheti rendszerességgel 90 perces foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.

2019. február 6-án 30 felsős tanulónk vehetett részt az első élményórán. Megismerkedtek a szaktantermekkel, balesetvédelmi oktatáson vettek részt. Elkezdődött a kísérletezés, a szabad szemmel nem látható világ megismerése, a játékos, kreatív feladatok megoldása. Érdeklődéssel várjuk a további foglalkozásokat!