Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5-8.

Intézményvezető:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com
Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ


Képek

009 014 017 kep_7

Bne_Erika

Tájékoztató az első osztályosok beíratásához_2019

Nyilatkozatok_beiratkozáshoz

Nyilatkozat_etika_hit_és_erkölcstan_2019

Az idei évben újdonságként megjelent elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetősége:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-Ügyintézés menete az alábbi linken érhető el:

KAFFEE_Tájékoztató_füzet

Tisztelt Szülők! 

Ha az étkezést, betegség vagy más ok miatt a jogosult (tanuló) nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az oktatási intézményben, valamint a pedagógus felé, személyesen, írásban, telefonon vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 42/563-000

E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com

A hiányzó tanulók étkezését –a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás időtartamának megjelölésével – 9:00 óráig lehet lemondani az iskola elérhetőségein.

9:00 óra előtt a lemondás a bejelentés napját követő napra, azután a lemondás a bejelentéstől számított 2. napra kerül rögzítésre a programban.

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 9:00 óráig van lehetőség.

Ha a szülő/gondviselő előre jelzi, hogy melyik napokon hiányzik a tanuló, akkor az oktatási intézmény jelentése alapján a bejelentett napokra rögzítjük a hiányzást.

Az iskolában a kijelölt személyek a feléjük bejelentett, hitelt érdemlően igazolt távolléteket, minden reggel 9.30-ig jelentik írásban (email) a Nonprofit Kft. felé. Ezek alapján rögzítésre kerülnek a hiányzás az étkezés-nyilvántartó programba. Az így leadott létszámadatokból a következő napi rendelés adata lesz. A tárgynapi létszámadatokból történik a tárgynapot követő napra az étkezési adagszámok elkészítése.

 Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő, illetve pedagógus nem jelentette le a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs.

A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége.

 A hiányzásból visszatérő tanuló, az első napon étkezésben nem részesül- kivéve, ha előző nap 9.00 óráig jelentették a visszatérését-, a szülőnek/gondviselőnek a tanuló étkezéséről gondoskodni kell!

A lemondott étkezések térítési díja a következő hónapban kerül jóváírásra.

 

TANÉVNYITÓ_2018-2019

Iskolai ügyelet a nyári szünidő ideje alatt az alábbi

szerdai napokon

8 – 12 óráig:

– 2018. július 11.

– 2018. július 25.

– 2018. augusztus 08.

– 2018. augusztus 22.

Taneszköz_1.évfolyam

Taneszköz_2.évfolyam

Taneszköz_3.évfolyam

Taneszköz_4.évfolyam

Taneszköz_5.évfolyam

Taneszköz_6.évfolyam

Taneszköz_7.évfolyam

Taneszköz_8.évfolyam

Kölcsönözhető_tankönyvek_jegyzéke_3_évfolyam

Kölcsönözhető_tankönyvek_jegyzéke_4_évfolyam

Kölcsönözhető_tankönyvek_jegyzéke_5_évfolyam

Kölcsönözhető_tankönyvek_jegyzéke_6_évfolyam

Kölcsönözhető_tankönyvek_jegyzéke_7_évfolyam

Kölcsönözhető_tankönyvek_jegyzéke_8_évfolyam

Kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke _SNI

Kötelező_és_ajánlott_olvasmányok_3-4._évfolyam

Kötelező-és-ajánlott-olvasmányok-5-8.-évfolyam

Nagykállói járás – Hirdetmény

Tájékoztató az első osztályosok beíratásához_2018

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdés értelmében a leendő első, valamint felsőbb évfolyamos tanulóink szülei számára

tájékoztatót tartunk a 2018/2019. tanév hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről.

Időpont: 2018. március 13.  16:00 óra

Helyszín: Nagykállói Általános Iskola – alsó tagozat aulája

Angol_nyelv_szakos_tanár-állás_pályázat

TANÉVNYITÓ 2017-2018_Tájékoztató