Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5-8.

Intézményvezető:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com
Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ


Képek

009 014 017 kep_7

Monthly Archives: február 2019

Hagyományainkat folytatva február 22-én rendeztük meg farsangi télbúcsúztató rendezvényünket. A tanító nénik boszorkány tánca megalapozta a délután fergeteges hangulatát. Az alsó tagozat tanulói ötletesebbnél-ötletesebb jelmezekbe öltöztek a szüleik segítségével, nem könnyű feladat elé állítva ezáltal a zsűrit. A 2.c osztályosok smile tánca és a 4.b osztályos tanulók „macska-egér harca” dicséri a felkészítő tanító nénik összehangolt munkáját.

Köszönjük szépen a szülőknek az együttműködést, a támogatást, hogy ezen a délutánon a gyerekeknek közösen örömteli élményt nyújthattunk.

Díjazottjaink:

1. évfolyam
Egyéni:
I. Miklós Lilla Rózsa 1.a
II. Sándor Lotti 1.a
II. Madár Dávid 1.a
III. Bíró Nóra 1.a

2. évfolyam
Egyéni:
I. Tóth Fruzsina 2.b, Kakuk Nelli 2.b
II. Fejes Levente 2.a
III. Kiss Zsuzsanna 2.b, Kovács Kincső Kiara 2.b

3. évfolyam
Egyéni:
I. Kozma Ágota 3.c
II. Gáll Hanna 3.c, Buczkó Tamás 3.a
III. Krausz Nóra 3.c, Tóth Áron 3.a

4. évfolyam
Egyéni:
I. Macsu Kitti 4.c
II. Gurzó Luca 4.a, Kékesi Amanda 4.c
III. Vad Mirella 4.d

Csoportos:
I. Kovács Petra 3.c – Szalmás Eszter 3.c – Tóth Luca 3.c – Kovács Anett
II. Rózsa Eszter Fruzsina 2.b – Rózsa Zoltán, Szamosszegi Máté 2.b – Szabó Péter 2.b
III. Fejes István 2.c – Kocsán Alexandra 2.c

 

Gratulálunk a díjazott gyerekeknek és szüleiknek!

Iskolánk tehetséges tanulói 2019. február 15-én vettek részt a versenyen.

3. évfolyamosok:

Várnagy Nimród Roland

Bereczki Eszter

Gelsi Dávid

Fehér Johanna

Pacza Luca

Csuka Lara Panna

4. évfolyamosok

Csenki Gábor

Árki Levente

Bartal Vivien

Csányi Sándor

A nevezési díjról és az utaztatásról az iskolánk gondoskodott.

A megmérettetésre október óta folyamatosan készültek.

Az elért pontszámok alapján a legjobbak:

3. évfolyam

1. Fehér Johanna

2. Várnagy Nimród Roland

3. Bereczki Eszter

4. évfolyam

1. Bartal Vivien

2. Csenki Gábor

3. Árki Levente

Felkészítő tanáraik:

Vislóczki Judit

Szerencsiné Major Ágnes

Baloghné Jécsák Zsuzsanna

 

Gratulálunk  tanulóinknak,

köszönet a szülőknek , a felkészítő tanároknak és az iskola Vezetésének!

 

Szerencsiné Major Ágnes

 

A versenyen a felső tagozatból részt vett tanulók:

Szabó Lili 5. b osztály

Éberhardt-Tar Csenge Tünde 5. c osztály

Dolhai Marcell 5. c osztály

Poór Nikol 6. b osztály

Osikóczki Nándor 6. b osztály

Pataki Asztrik 7. b osztály

A megmérettetésre év eleje óta folyamatosan készültek diákjaink.

Az elért pontszámok alapján a legjobbak:

5.évfolyam

Szabó Lili (66)

Éberhardt-Tar Csenge Tünde (50)

Dolhai Marcell (44)

6.évfolyam

Poór Nikol (55)

Osikóczki Nándor (51)

7.évfolyam

Pataki Asztrik (94)

 

Gratulálunk tanulóinknak,

Köszönet a szülőknek, a felkészítő tanároknak és az iskola Vezetésének!

Csányi Ákos

pedagógus

2019. február 20-án diákjaink 2. alkalommal vettek részt természettudományos élményórákon. Tanulóink ismét felejthetetlen élményekkel tértek haza.

Felső tagozatos tanulóink részére február 15-én rendeztük meg táncos mulatságunkat. A rendezvény lebonyolításában iskolánk Diákönkormányzata és 7. évfolyamos tanulóink segédkeztek. A zenét Matirkó Zoltán 8.b osztályos tanuló szolgáltatta. Köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak segítségét!

Iskolánk is részt vett azon a kegyeleti megemlékezésen, amelyen a doni katasztrófa 76. évfordulójára emlékeztek a megjelentek.

 

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: 1943 januárjában a lehetetlen feladattal megbízott 2. magyar hadsereg honvédeinek ezrei vesztették életüket az ellenséggel vívott harcokban vagy a -40 fokos orosz télben. Előttük – a hősi halált halt, eltűnt, fogságba esett, megsebesült vagy esetleg szerencsésen megmenekült honvédek emléke előtt – rótták le tiszteletüket mindazok, akik február 15-én ellátogattak városunk I. és II. világháború áldozatainak emelt emlékművéhez.

A nagykállói köztemetőben tartott kegyeleti megemlékezés része volt annak az országos megemlékezés sorozatnak, amely a Don-kanyar hőseinek tiszteletére szerveződött. Sorrendben ez a hetedik olyan emlékmenet, amelyet a Honvédsuli Kadét Programja rendez. A menettáv két szakaszban összesen 200 km – utalva a frontvonal hosszára –, amit a résztvevők nyolc nap alatt, naponta legalább 25 km-es szakaszokban teljesítenek. A zarándokok az első 100 km-t már január második felében maguk mögött hagyták, most pedig a vállalás második szakaszát valósították meg úgy, hogy a menet során érintett települések világháborús emlékhelyeinél koszorút helyeztek el. Nem történt ez máshogy Nagykállóban sem, ahol a korabeli egyenruhákba öltözött zarándokok érkezése után Juhász Zoltán polgármester köszöntötte a menetet és méltatta a hősöket, majd iskolánk tanulója, Szabó Noémi szavalattal emlékezett az elesett katonákra, végül pedig Trella Tibor görögkatolikus lelkész mondott imát az elesett honvédekért. A koszorúzást követően a kadétok díszlövést adtak le, ezzel is tisztelegve a hősök emléke előtt.

A megemlékezés után diákjaink egy rögtönzött történelemórán is részt vehettek, ahol az események rövid ismertetésén túl korabeli fegyvereket is kézbe vehettek.

2019. február 15-én, pénteken intézményünk 16 tanulója vett részt a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban megrendezett Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján Szerencsiné Major Ágnes és Csányi Ákos pedagógusok kíséretében. Az eredményekről később fogunk értesítést kapni.

A decemberben megrendezett iskolai forduló után 2019. február 13- án Újfehértón vettünk részt a Szép Magyar Beszéd elnevezésű Kazinczy Ferenc nevével jelzett hangos olvasási verseny területi fordulóján. Intézményünket négy tanuló képviselte. A diákok két korcsoportban versenyeztek. Szép kiejtésükről  háromtagú, magyar nyelv és irodalmat tanító pedagógusokból álló szakmai zsűri előtt tettek bizonyságot. A versenyzők egy-egy szabadon választott, 20-21. századi szerzőktől való leíró szöveg bemutató felolvasásával kezdték meg a megmérettetést. Majd korcsoportonként egy kötelező-számukra ismeretlen- szöveg olvasására készülhettek fel. Az 5-6. évfolyamos versenyzők egy, a népünk történelméből vett történetet mutathattak be kifejező olvasással. A 7-8. évfolyam tanulóinak szánt szöveganyag arra hívta fel az olvasók és a hallgatók figyelmét, hogy az anyanyelvünk ismerete, használata és ápolása jellemformáló erővel bír. A verseny kritériuma a kifejező, élőszóhoz közeli hangsúlyozó olvasás, a szövegek élményszerű, hibátlan bemutatása, hogy a legfontosabbakat említsem. Tanítványaink lelkiismeretes felkészülését a díjazás igazolta.

Eredményeink:

5-6. évfolyamos korcsoportban:

I.helyezett: Molnár Viktória 6.b (felkészítette: Kissné Nagy Mária)

7-8. évfolyamos korcsoportban:

I.helyezett: Kiss Virág 7.a (felkészítette: Ráczné Gönczi Julianna)

II.helyezett: Fazekas Dóra 7.c (felkészítette: Csányiné Vass Ildikó)

Kiss Virág 7.a osztályos diákunk ezzel az eredménnyel tovább indulhat Kisújszállásra, a verseny regionális fordulójára. Sikeres felkészülést kívánunk!

Tanulóink eredményéhez szívből gratulálunk, a továbbiakban hasonló sikeres megmérettetéseket kívánunk!

A magyar nyelv és irodalom munkaközösség nevében: Csányiné Vass Ildikó- szaktanár

2019. február 08-án Nagy Evelin iskolarendőrünk előadást tartott a hetedik évfolyamos diákjainknak a biztonságos internetezésről. Az internet ma már behálózza életünket. Nélküle sokkal bonyolultabb lenne megismerni a világot, nehezebb lenne kapcsolatot tartani a barátokkal. Tudnunk kell, hogy az internet veszélyes is lehet. A hálózaton olyan emberek is fent vannak, akik más emberek, főleg gyerekek jóhiszeműségét, ártatlan kíváncsiságát használják ki. A fórum- és chatszobák világában bárki bárkinek kiadhatja magát. Videókat tekintettünk meg arról, hogy nem kell mindent kiposztolni és az internetes zaklatásból is van kiút. Elhangzott, hogy mit tehetünk annak elkerülésére, hogy adathalászok áldozataivá váljunk, milyen biztonsági beállításokat használjunk. Zárásként elhangzott, hogy nem csak a virtuális világban lehet létezni, hanem valódi életet kell élni!

Köszönjük a gondolatébresztő előadást!

Az EFOP-3.3.6-17 számú, Természettudományos élményprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázat keretében természettudományos élményközpont jött létre Nyíregyházán.

A központ létesítésének és működtetésének célja, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek oktatásának hatékonyságát. A projekt keretében egyetemi oktatók és pedagógiai szakértők közreműködésével olyan kreatív, korszerű, kísérletközpontú, rugalmas oktatási programcsomagok kerültek kidolgozásra matematika, fizika, kémia és biológia tantárgyakból, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez. A program két éven át tart és kétheti rendszerességgel 90 perces foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.

2019. február 6-án 30 felsős tanulónk vehetett részt az első élményórán. Megismerkedtek a szaktantermekkel, balesetvédelmi oktatáson vettek részt. Elkezdődött a kísérletezés, a szabad szemmel nem látható világ megismerése, a játékos, kreatív feladatok megoldása. Érdeklődéssel várjuk a további foglalkozásokat!