Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5-8.

Intézményvezető:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com
Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ


Képek

009 014 017 kep_7

Monthly Archives: augusztus 2014

 

ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ

2014. augusztus 29. (péntek) 17 óra

Helye: Szabadság tér 5-8.

(felső tagozat udvara, rossz idő esetén a Városi Sportcsarnok)

 

ELSŐ TANÍTÁSI NAP

2014. SZEPTEMBER 01. 8 ÓRA

A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon

osztályfőnöki óra keretében történik az intézmény minden tanulója részére.

 

  • Az 1.   és 2. évfolyamon az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
  • 3-8. évfolyamon TANKÖNYVTÁMOGATÁSRA jogosult az a tanuló, aki a beadott kérelme alapján:

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Az alábbi igazolásokat kell csatolni:

a) pont esetében szakorvosi, szakértői véleményt,

b) pont esetén szakvélemény fénymásolatát,

c és d) pont esetében az iskoláztatási támogatás folyósításáról szóló igazolást (bérjegyzék, folyószámla fénymásolata vagy iskolalátogatási igazolás),

e) pont esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat másolatát minden esetben.

 

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A tankönyvért térítést fizetőknek a befizetés tényét igazoló csekk/átutalási bizonylat másolatát kérjük csatolni.

A délutáni foglalkozásokra való jelentkezést, a foglalkozások  alóli mentesítési kérelmet, valamint az étkezési igényeket a tanévnyitó ünnepség után kérjük leadni szíveskedjenek az osztályfőnököknek.